شهید حسین دهقان قطرمی

شهید حسین دهقان قطرمی

تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۶/۱۸

تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۳/۰۲

محل شهادت: خرمشهر

نام عملیات: بیت المقدس

یادنامه شهادت

قسمتی از شهادت نامه شهید:

با درود و سلام بر حضرت مهدی (عج) و نایب بر حقش حضرت آیت ا…خمینی رهبر کل جهان تشیع و سلام و درود بر رزمندگان اسلام و سلام بر شهیدان به خون غلتان راه حق و آزادی.

آری امام حسین(ع) می دانست که شهادت در راه خدا افتخار است او همچنین می دانست که سعادت و شهادت برای همه نیست به جز آن کسانی که در راه خدا می روند و شهادت را برای خود کسب می کنند و به لقاء ا… می پیوندند. آری ما باید راه امام حسین (ع) را ادامه دهیم که راه او راه خدا و راه پیامبران و راه روح ا… ها و راه شهیدان بود و ما جوانهای پر شوق شهید می شویم و در راه خدا جان می دهیم و تن به ذلت و خواری نمی دهیم.