شهید کاظم دهقان قطرمی

شهید کاظم دهقان قطرمی

نام پدر: علی اصغر

تحصیلات: مقطع ابتدایی

تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۲/۰۱

محل تولد: قطرم-بافق

تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۱۱/۲۱

محل شهادت: جنگل امقر

لاله های کویربافق

زندگینامه:

ای تلاوت عشق برمناره های مجنونیت،مرا
کربلایی کن.
شهیدکاظم دهقان قطرمی فرزندی ازآل یاسین که
قدم درطریق عشق نهاددرروستای قطرم دیده به
جهان گشود.
وی پس ازگذراندن دوره ابتدایی به شغل جوشکاری
وبنایی مشغول شد.وازاین طریق امرارمعاش می نمود
وبااوج گیری نهضت پرشورانقلاب در فعالیت های
سیاسی ازقبیل پخش اعلامیه های حضرت امام
وحضوردرراهپیمایی هانقش بسزایی داشت.
شایان ذکراست که وی جزورابطینی بودکه
اعلامیه های حضرت امام (ره)راازبافق به روستای
قطرم منتقل می نمود. ودرجهت شناسایی حکومت
ملعون شاهنشاهی به مردم ازهیچ فعالیتی دریغ
نورزید.
همچنین فعالیت های خودراازمسجدجامع بافق
آغازنمود.وی علاقه بسیارزیادی به مطالعه کتب
مذهبی وسیاسی داشت ودرمجالس مذهبی به بحث وتبادل
نظرمی پرداخت.
عشق وعلاقه وی به حضرت امام سبب شدکه
اوهماننددیگرهمرزمانش به جبهه های نبرد
رهسپارشود.وبه ندای امام شهداءلبیک گوید
سرانجام درعملیات والفجر مقدماتی مفقودالاثرگردید
پیکرمطهرش پس ازسالها عزیمت درولایت عشق به
وطن بازگردانیده شد.