شهید محمد ابوالحکیمی قطرمی

شهید: محمد ابوالحکیمی قطرمی

نام پدر: علی اصغر

تحصیلات: مقطع دبیرستان

تاریخ تولد: ۱۳۴۹/۰۹/۲۴

محل تولد: قطرم-بافق

تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۱/۱۰

محل شهادت:شاخ شمیران

لاله های کویربافق

زندگینامه:

ازپشت مرمره های لاجوردی،طلوع عارفانه ات نشان ازبی نشان داشت،ای عاشق ترین شهیدمحمدابوالحکیمی درخانواده ای به کرامت شقایق های سرخ فام پابه عرصه حیات نهاد.دردوران انقلاب به دلیل کمی سن نتوانست درفعالیت های سیاسی حضورداشته باشد.ولیکن با شورواشتیاقی خاص فعالیت های فرهنگی ومذهبی خودرااز مسجدجامع بافق آغازنمود. شهیدبزرگواردرامورات کشاورزی مددجوی پدر بزرگوارش بود.وازانجام دادن هیچ کاری دریغ نمی ورزید.

وی علاقه زیادی به کتب مذهبی واحکام اسلامی داشت.وی شخص شوخ طبع ومتبسم بود وچهره خندانی داشت. ارادت وی به حضرت سیدالشهداء سبب گردید لحظه ای از کمک کردن درمجالس عزاداری دریغ نکند وخالصانه وعارفانه خدمت می نمود.ایشان علاقه  زیادی به ورزش فوتبال داشت وهمیشه اوقات فراغت رادرزمین فوتبال سپری می نمود. وباصدورفرمان امام شهداءمبنی بردفاع ازارزشهای اسلامی به جبهه های عاشقی سفر کرد وسرانجام درعملیات  بیت المقدس ۴درمنطقه شاخ شمیران مفقودالاثر گردید.وپیکرمطهرش پس ازسالهااقامت درمحضر عشق به وطن بازگردانیده شد.