شهید علی اکبر حکیمی قطرمی

شهید علی اکبر حکیمی قطرمی

نام پدر: حسن

تحصیلات: مقطع راهنمایی

تاریخ تولد: ۱۳۴۸/۰۲/۰۱

محل تولد: قطرم-بافق

تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۱/۱۸

محل شهادت: شلمچه

لاله های کویربافق

زندگینامه:

هنوزسجده سرخ اقاقیارادرچشمانعاشقت می خوانم. واینک عاشقی دیگر درغروب گلهای یاس عاشقانه شهادت رادرآغوش کشید.

شهیدعلی اکبرحکیمی قطرمی درخانواده ای متدین دریکی ازروستاهایبافق به دنیا آمد. پس ازطی دوران تحصیل،برای کمک به امرارمعاش خانواده واردشغل جوشکاری شد.وی جوانی  پرهیزگارومحبوب بود.سعی می کرد نمارهایش رابه جماعت بخواندواحترام فراوانی برای والدین و اطرافیان قائل بود.دردوران پرشور انقلاب ازآنجایی که سن زیادی نداشت نتوانست درفعالیت های سیاسی حضورشایانی داشته باشد.باشروع جنگ تحمیلی وهجوم رژیم بعث عراق به سرزمینمان،دیگرماندن را جایزنمی دانست.وپس ازگذراندن دوره های مختلف آموزش نظامی درشهریزد،به جبهه های عشق و عرفان اعزام گردید.

وی باشجاعت درمقابل کفرایستادگی نمودتااینکه درعملیات کربلای هشت شرکت ودرمنطقه شلمچه مفقودالاثرگردید.سرانجام پس ازسالهاعبودیت پیکرمطهرش توسط برادران تفحص کشف وبه وطن بازگردانده شد.

گفتاری نیکو از شهیدعلی اکبرحکیمی:
ماآگاهانه وباکمال شوق وبدون هیچ جبروزوری و تنهابرای رضای خدادراین راقدم نهاده ایم وخون ناقابل خودراتقدیم کردیم واگرهزاران جان هم می داشتیم درراه خداتقدیم می کردیم.