شهید حسن ایزدیان قطرمی

شهید حسن ایزدیان قطرمی

نام پدر: علی

تحصیلات: مقطع راهنمایی

تاریخ تولد: ۱۳۳۴/۰۲/۰۳

محل تولد: قطرم-بافق

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۴/۲۲

محل شهادت: فاو

لاله های کویربافق

 

زندگینامه:

 تو را می ستایم که یک روز چونان غریب ترین پرنده خاکی به پرواز درآمدی و آن سوی حرم معلا نشستی. شهید حسن ایزدیان قطرمی درخانواده ای به سادگی آب و آئینه دیده به هستی گشود. وی فرزندی ازتبار هابیلیان بود که حسین گونه جنگید. با اوج گیری نهضت پرشور انقلاب اسلامی درفعالیت های سیاسی ازقبیل شرکت درتظاهرات علیه رژیم حضور بسزایی داشت.وی به دلیل تامین اقتصاد خانواده به یکی ازشهرستان های کرمان عزیمت نمود بافرارسیدن سن مشمولیت به خدمت سربازی فرا خوانده شدوادای وظیفه نمود.وپس ازآن درشرکت سنگ آهن بافق مشغول به کارگردید.وی عاشق حضرت امام (ره)بود وشیفته انقلاب بود ودراکثرمحافل مذهبی وعزاداری حضور فعالی داشت.

ایشان همچنین فرزندان خودرابه کسب علم ودانشوفراگیری علوم قرآنی تشویق می نمود.حس مردم دوستی وی سبب شد که به هنگام زلزله طبس به یاری آسیب دیدگان بشتابدوباشروع جنگ تحمیلی به فراگیری فنون نظامی پرداخت وبه شوق دیدارحضرت دوست رهسپارجبهه های نبردگردید. وی به عنوان فرمانده گروهان مالک اشتربه مبارزه پرداخت و چندماهی درجبهه رقابیه دزفول سمتتوپخانه را به عهده داشت وسرانجام درحال سرکشی ازنیروهای تحت امرخود،براثراصابت خمپاره به ماشین درمنطقه فاو به تلاوت عاشقی نائل آمد.